Imparato, Alfredo, ELASIS ICT Mobility Systems Departmen